Арматура та її види

Арматура — це різні за формою і розмірами стрижні й канати зі сталі. Вони сприймають розтягувальне й сколювальне навантаження, що спричинене зовнішніми чинниками чи власною вагою. Розрізняють вироби постійного перетину та періодичного профілю. До легкого класу відносять продукцію з діаметром стрижня до 12 мм, параметри 12-40 мм характерні для важкої арматури. 

Різновиди арматури

Вироби, які використовуються у залізобетонних структурах, поділяють так:

  • робочі (приймають вагу деталей у залізобетоні або власну масу);
  • розподільні (здатні утримувати стрижні в певній позиції, розподіляти навантаження між ними);
  • хомути (поєднують елементи в монолітний корпус, захищають бетон від розколів біля опор);
  • монтажні (призначені для безпосереднього створення конструктиву, гарантують чітке положення арматури й хомутів під час бетонування).

Класифікація арматури за способом монтування

  1. Штучну арматуру підрозділяють на пруткову (з круглим перетином) й жорстку (з профільної прокатної сталі). Її збирають шляхом зварювання окремих фрагментів у єдиний каркас на місці бетонування. Зазвичай використовуються за великих обсягів роботи, коли є потреба припасування стрижнів.
  2. Арматурна сітка сконструйована зі стрижнів, взаємно перехрещених між собою. Їх фіксують у точках перетину методом в’язки чи зварювання. Найчастіше виріб застосовується з метою армування плит. 
  3. Каркаси — вироби, складені з поздовжньої арматури та решіток, які її поєднують (якщо мова йде про плоскі конструктиви). Існують просторові остови, в основі яких — декілька плоских сіток, пакетів чи каркасів. Ними послуговуються під час споруджування балок, колон. Деталі виготовляють зі сталі гарячого або холодного вальцювання. 
  4. Стрижнева арматура створюється шляхом катання. Дротові моделі формуються за допомоги холодної протяжки заготовок через спеціальні системи, які мають отвори різного розміру. 

Якщо брати до уваги тип профілю, то виокремлюють круглу, гладку та арматуру періодичного профілю. Останній підвид здатен покращувати зчеплення з бетонною поверхнею. Виходячи з характеру роботи, продукція класифікується на напружувану та ненапружувану. Крім того, створюються елементи поперечні (оберігають від розколювання, зв’язують бетон) й поздовжні (дозволяють уникнути вертикальних сколів).